Private lag og aktiviteter utenfor klubben

Her følger generell informasjon til foreldre/foresatte og trenere i Lillestrøm Sportsklubb, vedrørende etableringen av private lag utenfor den organiserte fotballaktiviteten.

Tilbudet om ekstra trening og aktivitet av private aktører er stort. Det er mange ulike tilbydere der ute som mot betaling tilbyr ekstra trenings- og kamparenaer.

Deltagelse på denne type tilbud er opp til den enkelte og vurdere, men klubben ønsker å informere om noen ting som vi mener det er viktig og være klar over før man deltar, noen retningslinjer som gjelder klubbens merkevare og retningslinjer for de som har verv i klubben.

LSK har også sitt eget ekstratilbud gjennom Coerver Xtra og Tom Lund Akademiet. Dette er et tilbud om ekstra trening, og ingen kamparena.

For trenere og de med verv i klubben:

Det er ikke anledning til å samle spillere fra egen klubb eller andre klubber for å delta på cuper eller samlinger som er i privat regi utenfor egen klubb.

Det er ikke anledning til å lage egne lag i laget og melde på cuper, arrangere egne treninger osv.

For foreldre/foresatte

Bruk av navn, logo og merkevaren LSK:

Hvis man deltar på private cuper, turneringer eller lignende med private lag er det ikke lov og på noen måte knytte dette til Lillestrøm Sportsklubb. Klubbens navn, logo og offisielle trenings/kampklær kan ikke benyttes i denne sammenheng.

Det er ikke anledning til å bruke LSK sine treningsfasiliteter for private formål med et utvalg av spillere.

Viktig å vite før man deltar på eller tar initiativ til private lag:

Spillerne er ikke forsikret, og må ha egen ulykkesforsikring for dette. Forsikringen man har gjennom klubben, gjelder ikke ved skade på private arrangementer eller cuper som åpner for private lag (kompislag, sponsede lag osv.)

Private aktører er ofte ikke medlemmer NIF, og forholder seg ikke alltid til Idrettsforbundets bestemmelser for barneidrett.

Klubben anbefaler:

  • Vær åpen om hva dere har lyst til og hvorfor.
  • Hold både merkevare og aktivitet skilt fra hverandre, ikke send spillere på LSK trening med overtrekk eller annet tøy fra private fotballskoler og lag.
  • Vurder hvordan dette påvirker miljøet og stemningen i laget der spilleren tilhører organisert i LSK.
  • Ha dialog med spillernes trenere og årgangsansvarlig.
  • Vær kritisk til hva dere betaler for, og sjekk referanser, turneringsregler osv. nøye hvis dette er noe dere vurdere å delta på.

Sportslig hilsen
LSK Bredde

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift